گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

مهد محمد سبحان

از روز یکشنبه 19 فروردین محمد را میبرم مهد ثقلین . کمی اذیتم کرد امیدوارم امروز پسر خوبی باشه و بمونه . مجتبی هم قبل سال شروع به گرفتن پوشک کردم و الان کامل جیش شو میگه ... فقط شبا هنوز کمی درگیرشم .
21 فروردين 1397